Hydroizolace

Hydroizolace – hydroizolační povlakové krytiny jsou nejvíce namáhané klimatickými vlivy (deštěm, sněhem, prudkými teplotními změnami, UV-zářením, větrem, atd.) a musí svými vlastnostmi všem těmto vlivům dlouhodobě odolávat. Hydroizolace vytvářejí vrstvu odolávající vodě i při nízkém spádu střechy a aplikují se na ploché střechy, tj. na střechy se sklonem 0° – 10°. Sklon střechy se volí tak, aby bylo zajištěno snadné odtékání dešťové vody nebo vody při roztávání sněhu.
Malé střechy bývají zpravidla odvodněny sklonem střechy směrem ke žlabu, který bývá umístěn na jedné straně budovy a zbylé strany jsou opatřeny atikou, aby nedocházelo ke stékání vody po stěnách.
U větších objektů bývá střecha po celém obvodu obehnána atikou a odvodnění je provedeno prostřednictvím vnitřních odpadů, které jsou rozmístěny v ploše střechy tak, aby dokázaly bezpečně odvést veškerou srážkovou vodu z plochy střechy.

Pro vytvoření hydroizolační vrstvy střech se nejčastěji používají hydroizolační folie a hydroizolační asfaltové pásy.

Od sklonu střechy 7° už je možné položit i jiné krytiny, například falcovanou krytinu a asfaltový šindel, který se klade na podkladní vrstvu z asfaltového pásu, od 8° pak může být položena i krytina z trapézového plechu.

Zajišťujeme odbornou pokládku a montáž všech druhů hydroizolací z asfaltových pásů, PVC folií a dalších materiálů.

Hydroizolační pásy je možné si koupit v naší prodejně klempířských prvků a hydroizolací.

Perfektně zateplená střecha. 

Chcete zateplenou střechu za rozumnou cenu? Napište si o nacenění zdarma!

CHCI NACENĚNÍ ZDARMA

Tepelné izolace

Zateplení každé střechy ovlivňuje celkovou úsporu nákladů na vytápění, zabraňuje únikům tepla v zimních obdobích a v letních měsících zpomaluje prostup tepla od slunečního záření z vnějšího prostředí dovnitř budovy.

Ploché střechy se zateplují položením tepelné izolace na horní povrch střešní konstrukce. Na tepelné izolace se následně pokládají hydroizolační folie nebo hydroizolační asfaltové pásy, které se ve většině případů kotví přes tepelnou izolaci do podkladu vhodným kotevním materiálem. Pro zateplení plochých střech se používají například izolační desky z minerální vaty nebo tepelně izolační desky z pěnového polystyrenu. Zateplují se například garáže, rodinné domy s plochou střechou nebo střechy panelových domů.

Perfektně zateplená střecha. 

Chcete zateplenou střechu za rozumnou cenu? Napište si o nacenění zdarma!

CHCI NACENĚNÍ ZDARMA